สักยันต์ ไม่ใช่แค่เรื่องของนักเลง! ความหมายภายใต้รอยสักที่หลายคนคาดไม่ถึง อานุภาพเหนือกาลเวลา ตายแล้วแผ่นหนังไม่เน่าเปื่อย!คลิป

สักยันต์ ไม่ใช่แค่เรื่องของนักเลง! ความหมายภายใต้รอยสักที่หลายคนคาดไม่ถึง อานุภาพเหนือกาลเวลา ตายแล้วแผ่นหนังไม่เน่าเปื่อย!

การลงยันต์ของชายไทยโบราณ

คือการจารึกอักขระเวทย์มนต์อันศักดิ์สิทธิ์ ลงบนร่างกาย

การสักยันต์ …เป็นทั้งที่พึ่งทางใจ

เป็นทั้งเครื่องจูงจิตใจให้หันเข้าหา ศีล สมาธิ ปัญญา

อีกทั้งแฝงปรัชญา เรื่องความกตัญญู เคารพครูบาอาจารย์

 

หลายคนมีประสบการณ์ เรื่องฟันแทงยิงไม่เข้า หนังเหนียว คงกระพัน ไม่ตายด้วยอาวุธ

หลายครั้งในพิธีล้างป่าช้า จะพบหนังมนุษย์เต็มไปด้วยรอยสัก

เป็นบทพิสูจน์ ความเข้มขลัง เรื่องวิชาอาคมของไทย

แม้ร่างกายจะเสื่อมสลาย แต่อานุภาพยันต์ยังคงอยู่เหนือกาลเวลา

 

ทั้งแฝงปริศนาธรรมว่า แม้วิชาอาคมจะเข้มขลังเพียงใด

ก็ไม่มีใครหนีพ้นกฎธรรมชาติ

ไม่มีชีวิตใด ที่ไม่ตาย…

มีแต่ดี-ชั่วเท่านั้น…

จะติดตัวข้ามภพชาติไปนานเท่านาน…

Facebook Comments